074 - 85 28 887
     
    074 - 85 28 886
     
    Mail ons
     
    Ooievaarsweg 16, 7557 BB Hengelo
 
Algemeen  

Hendriksen Advocatenkantoor is een eenmanszaak en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08184994. De diensten van Hendriksen Advocatenkantoor zijn (19%) BTW-plichtig. Het BTW-nummer luidt: NL 137637147B01.

Hendriksen Advocatenkantoor verleent juridische diensten. Deze diensten hebben betrekking op het geven van advies over een juridisch geschil (advieszaak), het voeren van een procedure over een juridisch geschil (procedure) en het begeleiden van partijen bij het zoeken naar een minnelijke oplossing van het juridische geschil (mediation). Zie "Rechtsgebieden" voor de diverse rechtsgebieden waarop deze diensten worden verleend.

    Tarieven  

U wilt goede juridische bijstand tegen een betaalbare prijs. Kijk verder voor de mogelijkheden waarop de werkzaamheden kunnen worden betaald.    Klachten en Geschillen  

Voor het geval u als klant een klacht of een geschil heeft over de werkzaamheden of de ontvangen factuur hanteert Hendriksen Advocatenkantoor een klachtenregeling en neemt Hendriksen Advocatenkantoor deel aan de Geschillencommissie Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het klachtenreglement van Hendriksen Advocatenkantoor wordt u tijdens het eerste gesprek toegelicht en overhandigd. De tekst van het klachtenregelement treft u hier ook aan:

    Algemene voorwaarden  

Het kantoor hanteert algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden tijdens het eerste gesprek besproken en overhandigd. De algeene voorwaarden worden hierna weergegeven: