074 - 85 28 887
     
    074 - 85 28 886
     
    Mail ons
     
    Ooievaarsweg 16, 7557 BB Hengelo
 
Tarieven  De werkzaamheden worden vergoed door uw rechtsbijstandverzekeraar. U kunt hierover bij uw rechtsbijstandverzekeraar meer informatie opvragen.

De werkzaamheden worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand terwijl u daarnaast wel een eigen bijdrage verschuldigd bent. Op basis van uw huidige gezinssituatie en het gezinsinkomen in het peiljaar (2 jaar voor het jaar van de aanvraag) beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Voor een overzicht van de huidige inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdragen kunt u contact met ons kantoor opnemen.

De werkzaamheden worden vergoed op basis van een uurtarief. Afhankelijk van het rechtsgebied, de juridische complexiteit van uw zaak en uw huidige inkomen kan een tarief worden overeengekomen dat is gelegen tussen de € 150 en € 195 per uur. Voor het toepasselijke tarief kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Naast voormelde bedragen bent u tevens verschotten verschuldigd. Verschotten komen te allen tijde volledig voor uw rekening. Verschotten zijn bijvoorbeeld: griffierechten, kosten van een deurwaarder, kosten in verband met het opvragen van uittreksels/akten, kosten van getuigen en deskundigen, etc.