074 - 85 28 887
     
    074 - 85 28 886
     
    Mail ons
     
    Ooievaarsweg 16, 7557 BB Hengelo
 
Disclaimer  

Copyright

 

De gehele inhoud van deze website met de daarin opgenomen afbeeldingen, teksten, gegevens en geluiden (ook in onderling verband en in combinatie met elkaar) en de programmatuur worden beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten komen uitsluitend toe aan Hendriksen Advocatenkantoor. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Hendriksen Advocatenkantoor is het niet toegestaan (enig onderdeel van) deze site te kopiëren.Aansprakelijkheid

 

Hoewel Hendriksen Advocatenkantoor voortdurend zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling en (tekstuele)inhoud van deze website, kan Hendriksen Advocatenkantoor niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de teksten en overige gegevens. Hendriksen Advocatenkantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook (direct of indirect) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de ter beschikking gestelde informatie en/of programmatuur, het gebruik van de website dan wel de (on)bereikbaarheid van de website.

 


Verwijzingen en hyperlinks

 

Een verwijzing naar of hyperlinks met andere websites dient alleen om de bezoeker van de website te verwijzen naar andere informatieve websites. Hendriksen Advocatenkantoor kan de toegang tot, de inhoud van en de informatie op die andere websites niet garanderen en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het (dis)functioneren noch de inhoud van noch de informatie op deze andere websites.