074 - 85 28 887
     
    074 - 85 28 886
     
    Mail ons
     
    Ooievaarsweg 16, 7557 BB Hengelo
 
Beperking duur partneralimentatie  

Op 21-06-2012 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarbij is voorgesteld de duur van de partneralimentatie na scheiding te beperken tot maximaal 5 jaren. De aanleiding voor het wetsvoorstel is, volgens de indiener, dat sinds 1994 de verhoudingen binnen de samenleving met betrekking tot het huwelijk enorm zijn gewijzigd alsmede dat uit onderzoek is gebleken dat de huidige wetgeving omtrent partneralimentatie niet meer op voldoende draagvlak binnen de samenleving kan rekenen. Bovendien ontbeert de huidige duur van de partneralimentatie (12 jaren), volgens de indiener, de stimulans voor de alimentatiegerechtigde om te participeren op de arbeidsmarkt. De indiener is van mening dat de alimentatiegerechtigde na de scheiding in staat moet worden geacht gedurende 5 jaar een opleiding te volgen, dan wel in deeltijd te werken, zodat de alimentatiegerechtigde na afloop van deze termijn van 5 jaar in eigen levensonderhoud kan voorzien en er dus geen partneralimentatie behoeft te worden betaald.    kosten procedures  

Voor de werkzaamheden van een advocaat kunnen rechtzoekenden gebruik maken van gefinancierde rechtshulp dan wel hun rechtsbijstandverzekering dan wel dient de rechtzoekende met de advocaat tariefafspraken te maken.

 

Naast voormelde kosten is de rechtzoekende tevens verschotten verschuldigd, zoals griffierechten, kosten in verband met het opvragen van uittreksels, eventuele deurwaarderskosten.

    Incassokosten  

De wetgever wil met name consumenten en kleine bedrijven beschermen tegen onredelijke incassokosten.     Inning achterstallige alimentatie  

Per 01-08-2009 is het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) ook bevoegd de achterstallige partneralimentatie te incasseren.     Alimentatie  

Per 01-01-2013 dienen de alimentatiebedragen met 1,7% te worden geïndexeerd. 

    Ouderschapsplan  

Per 1 maart 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Geldt dit ook voor u?