Hendriksen Advocatenkantoor  |  Twentepoort Oost 1A  |  7609 RG  |  Almelo|  |  Nederland


Omgangsvarianten in Twente

BOR Twente staat voor Begeleide Omgangsregeling Twente. De vorm is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar die problemen hebben bij het maken en uitvoeren van de afspraken in het kader van de omgangsregeling. Gedurende een periode van 3 tot 6 maanden worden de ouders en de kinderen voor, tijdens en na een bezoek ondersteund bij de omgangsregeling.

Het Project Begeleide Omgang is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar die problemen hebben bij het maken en uitvoeren van de afspraken in het kader van de omgangsregeling door een verstoorde communicatie tussen de ouders.

Het Omgangshuis is bedoeld voor ouders die niet in staat zijn om met hulp en binnen een periode van 6 maanden tot een zelfstandig uit te voeren omgangsregeling te komen, maar ook voor ouders waarvan de niet-verzorgende ouder onvoldoende in staat wordt geacht de kinderen voldoende veiligheid te kunnen bieden tijdens de omgangsregeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kantoor.

T : +31(0)546 - 45 14 16   |  F : +31(0)546 - 451812   |  Email: info@hendriksenadvocatenkantoor.nl