Hendriksen Advocatenkantoor  |  Twentepoort Oost 1A  |  7609 RG  |  Almelo|  |  Nederland


Incassokosten

Daarom heeft de wetgever voor vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00 de vergoeding voor incassokosten beperkt. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. De regeling is van dwingendrechtelijke aard. Dat wil zeggen, dat voor vorderingen tot € 25.000,00 niet van voormelde percentages kan worden afgeweken. Hieronder volgt het schematisch overzicht.

Vordering van

Vordering tot
Maximaal percentage incassokosten
Minimum bedrag incassokosten
€ 0,00
€ 2.500,00
15%
€ 40,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
10%
€ 40,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
5%
€ 40,00
€ 10.000,00
€ 25.000,00
1%
€ 40,00
T : +31(0)546 - 45 14 16   |  F : +31(0)546 - 451812   |  Email: info@hendriksenadvocatenkantoor.nl