Hendriksen Advocatenkantoor  |  Twentepoort Oost 1A  |  7609 RG  |  Almelo|  |  Nederland


Algemeen

In het kader van het verlenen van de juridische diensten dient de advocaat zich te houden aan diverse wetgeving en beleidsregels zoals de Verordening op de administratie en financiële integriteit, de Verordening op de financiële bijdrage, de Verordening op de praktijkrechtspersoon, de Verordening op de praktijkuitoefening, de Verordening op de vakbekwaamheid, de Gedragsregels voor Advocaten 1992 en de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid 1991. Hendriksen Advocatenkantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de vereisten van deze verordening, waarbij de aansprakelijkheid is gedekt tot een bedrag van € 500.000,00 per aanspraak en € 1.000.000,00 per verzekeringsjaar voor zaken die aanhangig zijn binnen de Europese Unie alsmede in landen die zijn aangesloten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Voor meer informatie over voormelde wetgeving en beleidsregels wordt verwezen naar de site http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp

 

T : +31(0)546 - 45 14 16   |  F : +31(0)546 - 451812   |  Email: info@hendriksenadvocatenkantoor.nl