Hendriksen Advocatenkantoor  |  Twentepoort Oost 1A  |  7609 RG  |  Almelo|  |  Nederland


kosten procedures

Indien de rechtzoekende in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp is de rechtzoekende een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bedraagt m.i.v. 01-07-2011 tenminste € 125,00 en maximaal € 775,00. Vanaf 01-07-2011 treedt in werking Diagnose en triage. De eigen bijdrage voor rechtzoekende wordt weliswaar verhoogd, maar de rechtzoekende krijgt een korting van € 50,00 indien de rechtzoekende zich met het juridisch geschil eerst tot het Juridisch Loket wendt en de rechtzoekende vervolgens wordt doorverwezen naar een advocaat. Voor meer informatie zie www.rvr.org

 

Indien de rechtzoekende een rechtsbijstandverzekering heeft, kan de rechtzoekende aanspraak maken op een advocaat naar keuze. De kosten worden alsdan vergoed door de rechtsbijstandverzekeraar.

 

Indien de rechtzoekende niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp en het geschil niet onder de dekking valt van een rechtsbijstandverzekering, dienen er tariefafspraken te worden gemaakt voor de vergoeding van de werkzaamheden van een advocaat.

 

T : +31(0)546 - 45 14 16   |  F : +31(0)546 - 451812   |  Email: info@hendriksenadvocatenkantoor.nl