074 - 85 28 887
     
    074 - 85 28 886
     
    Mail ons
     
    Ooievaarsweg 16, 7557 BB Hengelo
 
Nakomen omgangsregeling  1. Kort geding procedure. De rechter in kort geding kan de ouder die de omgangsregeling frustreert, bevelen om de omgangsregeling na te komen op straffe van een dwangsom (bedoeld als een financiële prikkel) en zelfs in uitzonderlijke gevallen lijfsdwang (alleen indien andere mogelijkheden onvoldoende uitkomst bieden).

2. Onder bepaalde omstandigheden kan de betaling van kinderalimentatie worden opgeschort.

3. Onder bepaalde omstandigheden kan een ondertoezichtstelling worden uitgesproken.

4. Onder bepaalde omstandigheden kan worden gevraagd om een wijziging van het gezamenlijke gezag in een eenhoofdig gezag of kan juist het eenhoofdig gezag worden gewijzigd in gezamenlijk gezag.

5. Er kan worden gevraagd om een wijziging van de hoofdverblijfplaats.

6. Indien beide ouders met het gezamenlijke gezag zijn belast, kunt u ook aangifte doen wegens onttrekking van het kind aan het ouderlijke gezag (artikel 279 Wetboek van Strafvordering.

Voor meer informatie over de (on)mogelijkheden kunt u contact opnemen.