074 - 85 28 887
     
    074 - 85 28 886
     
    Mail ons
     
    Ooievaarsweg 16, 7557 BB Hengelo
 
Inhoud ouderlijk gezag  

Het ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend en heeft betrekking op de persoon en het vermogen van de minderjarige, zowel in als buiten rechte. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind mogen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toepassen. Het ouderlijke gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen.